close
تبلیغات در اینترنت

#_ خرید گیفت کارت استیم در گیفتی


درباره سايت درباره سايت
آیدی نیمباز=*iker...casillas* شماره پیامک09393053332

آرشيو آرشيو

چهارشنبه 25 مرداد 1396

يکشنبه 21 خرداد 1396

چهارشنبه 17 خرداد 1396

پنجشنبه 19 اسفند 1395

چهارشنبه 04 اسفند 1395

دوشنبه 02 اسفند 1395

چهارشنبه 22 دی 1395

سه شنبه 07 دی 1395

پنجشنبه 02 دی 1395

دوشنبه 29 شهريور 1395

يکشنبه 23 خرداد 1395

پنجشنبه 20 خرداد 1395

سه شنبه 11 خرداد 1395

سه شنبه 22 دی 1394

دوشنبه 21 دی 1394

يکشنبه 20 دی 1394

شنبه 19 دی 1394

جمعه 18 دی 1394

چهارشنبه 16 دی 1394

دوشنبه 06 آبان 1392

شنبه 04 آبان 1392

سه شنبه 16 مهر 1392

دوشنبه 15 مهر 1392

دوشنبه 01 مهر 1392

شنبه 30 شهريور 1392

پنجشنبه 28 شهريور 1392

يکشنبه 24 شهريور 1392

يکشنبه 17 شهريور 1392

پنجشنبه 14 شهريور 1392

پنجشنبه 07 شهريور 1392

يکشنبه 13 مرداد 1392

شنبه 12 مرداد 1392

جمعه 11 مرداد 1392

پنجشنبه 10 مرداد 1392

دوشنبه 07 مرداد 1392

شنبه 05 مرداد 1392

جمعه 04 مرداد 1392

پنجشنبه 03 مرداد 1392

چهارشنبه 02 مرداد 1392

سه شنبه 01 مرداد 1392

دوشنبه 31 تير 1392

يکشنبه 30 تير 1392

شنبه 29 تير 1392

جمعه 28 تير 1392

پنجشنبه 27 تير 1392

جمعه 21 تير 1392

سه شنبه 18 تير 1392

شنبه 15 تير 1392

جمعه 14 تير 1392

سه شنبه 11 تير 1392

جمعه 07 تير 1392

پنجشنبه 06 تير 1392

سه شنبه 04 تير 1392

يکشنبه 12 خرداد 1392

پنجشنبه 09 خرداد 1392

سه شنبه 07 خرداد 1392

دوشنبه 06 خرداد 1392

يکشنبه 05 خرداد 1392

شنبه 04 خرداد 1392

جمعه 03 خرداد 1392

شنبه 28 ارديبهشت 1392

پنجشنبه 19 ارديبهشت 1392

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392

سه شنبه 17 ارديبهشت 1392

دوشنبه 16 ارديبهشت 1392

شنبه 14 ارديبهشت 1392

پنجشنبه 12 ارديبهشت 1392

سه شنبه 10 ارديبهشت 1392

دوشنبه 09 ارديبهشت 1392

يکشنبه 08 ارديبهشت 1392

شنبه 07 ارديبهشت 1392

پنجشنبه 05 ارديبهشت 1392

سه شنبه 03 ارديبهشت 1392

دوشنبه 02 ارديبهشت 1392

يکشنبه 01 ارديبهشت 1392

شنبه 31 فروردين 1392

جمعه 30 فروردين 1392

پنجشنبه 29 فروردين 1392

چهارشنبه 28 فروردين 1392

سه شنبه 27 فروردين 1392

دوشنبه 26 فروردين 1392

يکشنبه 25 فروردين 1392

شنبه 24 فروردين 1392

جمعه 23 فروردين 1392

پنجشنبه 22 فروردين 1392

چهارشنبه 21 فروردين 1392

سه شنبه 20 فروردين 1392

يکشنبه 18 فروردين 1392

شنبه 17 فروردين 1392

جمعه 16 فروردين 1392

پنجشنبه 15 فروردين 1392

چهارشنبه 14 فروردين 1392

سه شنبه 13 فروردين 1392

دوشنبه 12 فروردين 1392

يکشنبه 11 فروردين 1392

شنبه 10 فروردين 1392

جمعه 09 فروردين 1392

پنجشنبه 08 فروردين 1392

چهارشنبه 07 فروردين 1392

سه شنبه 06 فروردين 1392

دوشنبه 05 فروردين 1392

يکشنبه 04 فروردين 1392

شنبه 03 فروردين 1392

جمعه 02 فروردين 1392

چهارشنبه 30 اسفند 1391

سه شنبه 29 اسفند 1391

دوشنبه 28 اسفند 1391

يکشنبه 27 اسفند 1391

شنبه 26 اسفند 1391

جمعه 25 اسفند 1391

پنجشنبه 24 اسفند 1391

چهارشنبه 23 اسفند 1391

سه شنبه 22 اسفند 1391

دوشنبه 21 اسفند 1391

يکشنبه 20 اسفند 1391

شنبه 19 اسفند 1391

جمعه 18 اسفند 1391

پنجشنبه 17 اسفند 1391

چهارشنبه 16 اسفند 1391

سه شنبه 15 اسفند 1391

دوشنبه 14 اسفند 1391

يکشنبه 13 اسفند 1391

شنبه 12 اسفند 1391

جمعه 11 اسفند 1391

پنجشنبه 10 اسفند 1391

چهارشنبه 09 اسفند 1391

پنجشنبه 12 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

شنبه 07 بهمن 1391

پنجشنبه 05 بهمن 1391

سه شنبه 03 بهمن 1391

دوشنبه 02 بهمن 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

چهارشنبه 20 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

جمعه 15 دی 1391

چهارشنبه 13 دی 1391

سه شنبه 12 دی 1391

جمعه 08 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

پنجشنبه 30 آذر 1391

جمعه 24 آذر 1391

چهارشنبه 22 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

دوشنبه 20 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

شنبه 18 آذر 1391

جمعه 17 آذر 1391

پنجشنبه 16 آذر 1391

چهارشنبه 15 آذر 1391

سه شنبه 14 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

شنبه 11 آذر 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

پنجشنبه 11 آبان 1391

چهارشنبه 10 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

جمعه 28 مهر 1391

جمعه 21 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

چهارشنبه 19 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

جمعه 14 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

دوشنبه 10 مهر 1391

جمعه 07 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

دوشنبه 03 مهر 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

جمعه 24 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

جمعه 17 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

شنبه 21 مرداد 1391

جمعه 20 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

سه شنبه 10 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

دوشنبه 26 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

شنبه 24 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

چهارشنبه 14 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

دوشنبه 12 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

پنجشنبه 1 تير 1391

پنجشنبه 01 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

سه شنبه 30 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

شنبه 27 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 25 خرداد 1391

چهارشنبه 24 خرداد 1391

سه شنبه 23 خرداد 1391

جمعه 19 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

چهارشنبه 10 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

سه شنبه 02 خرداد 1391

دوشنبه 01 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

جمعه 15 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

يکشنبه 03 ارديبهشت 1391

شنبه 02 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 30 فروردين 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

دوشنبه 28 فروردين 1391

يکشنبه 27 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

يکشنبه 20 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

چهارشنبه 16 فروردين 1391

شنبه 12 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

شنبه 5 فروردين 1391

جمعه 4 فروردين 1391

پنجشنبه 03 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

سه شنبه 01 فروردين 1391

دوشنبه 29 اسفند 1390

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390

جمعه 19 اسفند 1390

پنجشنبه 18 اسفند 1390

چهارشنبه 17 اسفند 1390

سه شنبه 16 اسفند 1390

دوشنبه 15 اسفند 1390

يکشنبه 14 اسفند 1390

شنبه 13 اسفند 1390

جمعه 12 اسفند 1390

پنجشنبه 11 اسفند 1390

چهارشنبه 10 اسفند 1390

سه شنبه 9 اسفند 1390

دوشنبه 8 اسفند 1390

يکشنبه 7 اسفند 1390

شنبه 6 اسفند 1390

جمعه 5 اسفند 1390

پنجشنبه 4 اسفند 1390

چهارشنبه 3 اسفند 1390

دوشنبه 1 اسفند 1390

يکشنبه 30 بهمن 1390

جمعه 28 بهمن 1390

پنجشنبه 27 بهمن 1390

سه شنبه 25 بهمن 1390

دوشنبه 24 بهمن 1390

يکشنبه 23 بهمن 1390

جمعه 21 بهمن 1390

پنجشنبه 20 بهمن 1390

دوشنبه 17 بهمن 1390

يکشنبه 16 بهمن 1390

شنبه 15 بهمن 1390

جمعه 14 بهمن 1390

پنجشنبه 13 بهمن 1390

دوشنبه 10 بهمن 1390

يکشنبه 9 بهمن 1390

جمعه 7 بهمن 1390

پنجشنبه 6 بهمن 1390

دوشنبه 3 بهمن 1390

يکشنبه 2 بهمن 1390

شنبه 1 بهمن 1390

جمعه 30 دی 1390

چهارشنبه 28 دی 1390

دوشنبه 26 دی 1390

يکشنبه 25 دی 1390

شنبه 24 دی 1390

جمعه 23 دی 1390

چهارشنبه 21 دی 1390

دوشنبه 19 دی 1390

يکشنبه 18 دی 1390

جمعه 16 دی 1390

پنجشنبه 15 دی 1390

چهارشنبه 14 دی 1390

دوشنبه 12 دی 1390

يکشنبه 11 دی 1390

شنبه 10 دی 1390

پنجشنبه 8 دی 1390

چهارشنبه 7 دی 1390

سه شنبه 6 دی 1390

يکشنبه 4 دی 1390

يکشنبه 3 دی 1390

شنبه 3 دی 1390

جمعه 2 دی 1390

دوشنبه 28 آذر 1390

يکشنبه 27 آذر 1390

جمعه 25 آذر 1390

جمعه 18 آذر 1390

پنجشنبه 17 آذر 1390

چهارشنبه 2 آذر 1390

جمعه 27 آبان 1390

پنجشنبه 26 آبان 1390

سه شنبه 24 آبان 1390

شنبه 21 آبان 1390

پنجشنبه 19 آبان 1390

شنبه 14 آبان 1390

جمعه 13 آبان 1390

يکشنبه 8 آبان 1390

پنجشنبه 5 آبان 1390

چهارشنبه 27 مهر 1390

دوشنبه 25 مهر 1390

يکشنبه 24 مهر 1390

شنبه 23 مهر 1390

پنجشنبه 21 مهر 1390

سه شنبه 19 مهر 1390

دوشنبه 18 مهر 1390

شنبه 16 مهر 1390

جمعه 15 مهر 1390

چهارشنبه 13 مهر 1390

يکشنبه 10 مهر 1390

جمعه 8 مهر 1390

پنجشنبه 7 مهر 1390

چهارشنبه 6 مهر 1390

چهارشنبه 30 شهريور 1390

پنجشنبه 3 شهريور 1390

چهارشنبه 2 شهريور 1390

شنبه 29 مرداد 1390


نويسندگان نويسندگان

کامل کاسیاس (3602)

n (0)


جستجوگر پيشرفته سايت

#_ خرید گیفت کارت استیم در گیفتی


 

گیفت کارت استیم  (Steam) یک نرم‌افزار انجام توزیع دیجیتال،گیفت کارت Steam  مدیریت حقوق دیجیتال،خرید گیفت کارت استیم بازی ویدئویی چندنفره و پلت‌فرم‌های ارتباطی است فروش گیفت کارت استیم که توسط شرکت والو توسعه می‌یابد.خرید گیفت کارت Steam استیم این نرم‌افزار برای توزیع بازی‌های رایانه‌ای و رسانه‌های مرتبط آنلاین استفاده می‌شود؛ خرید آنلاین گیفت کارت استیم به صورتی که داده‌های مرتبط با آن‌ها توسط بازیبازان خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم یا توسعه‌دهندگان مستقل کوچک‌تر به خانه‌های نرم‌افزار بزرگ‌تر به اشتراک گذاشته می‌شود. خرید گیفت کارت ارزان استیم در اکتبر ۲۰۱۲، شرکت والو ویژگی جدیدی را فراهم کرد گیفت کارت ارزان استیم تا داده‌های از نوع غیر بازی‌های رایانه‌ای نیز در محیط انجمن استیم به اشتراک گذاشته شود.
خرید گیفت کارت 1 دلاری استیم
خرید گیفت کارت 2 دلاری استیم
خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم

در این مطلب که توسط تیم گیفتی  تهیه شده است نحوه استفاده از گیفت کارت استیم و همچنین نحوه تغییر کشور اکانت خود به آمریکا را به شما آموزش خواهیم داد .

نکته بسیار مهم :‌

برای استفاده از گیفت کارت های استیم که خرید گیفت کارت 10 دلاری استیم در فروشگاه گیفتی دات کام عرضه می شوند خرید گیفت کارت 20 دلاری استیم کشور اکانت استیم شما مهم نیست و واحد پولی آن هنگام استفاده از ردیم کردن گیفت کارت تبدیل میشود  خرید گیفت کارت 25 دلاری استیم ٬‌ همچنین حتما باید از آی پی آمریکا جهت وارد شدن به اکانت خود استفاده کنید خرید گیفت کارت 30 دلاری استیم در غیر این صورت هنگام وارد کردن کد کارت با ارور Invalid Code مواجه خواهید شد.


خرید گیفت کارت 50 دلاری استیم

بعد از تغییر آی پی سیستم خود به آمریکا وارد سایت استیم به آدرس زیر شوید:

http://store.steampowered.com

خرید گیفت کارت 100 دلاری استیم

همان طور که در عکس زیر مشاهده میکنید از قسمت خرید گیفت کارت بالا سمت راست گزینه لاگین را انتخاب کنید:

 ارسال شده در : چهارشنبه 22 دي 1395 - توسط : کامل کاسیاس
بازديد : 66 بار نظر دهيد! [ ]


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • خرید گیفت کارت پی اس ان 20 دلاری ارزان

  فرش 1000 شانه

  ليست استخدامي کشوري

  سرور مجازی آلمان

  پایان نامه ارشد

  خرید فیلتر شکن

  خرید گیفت کارت گوگل پلی 5 دلاری

  چاپ کاتالوگ و بروشور

  خرید جم کلش رویال

  جی پی اس گارمین

  دستگاه cnc چوب

  پایان نامه علوم سیاسی

  طراحی سایت|بهینه سازی سایت|طراحی وب سایت

  صرافی ایرانی

  خرید جم کلش رویال

  خرید جم کلش

  فروشگاه اینترنتی لباس

  کلش رویال

  طراحی سایت

  ثبت آگهی رایگان

  دانلود پروژه و پایان نامه

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود فیلم

  دانلود مقاله

  دانلود مقاله

  دانلود مقاله

  خريد لباس زنانه

  دانلود جدید ترین آهنگ ها

  تصفیه آب معصومی

  عکس نوشته عاشقانه

  خرید ساعت مچی

  دانلود آهنگ جدید

  فراسیون

  دانلود فیلم و موزیک ویدیوی هندی

  فروش آپارتمان

  تراکتور کمباین نیوهلند

  تشک

  خرید اینترنتی لباس زنانه

  تور لحظه آخری

  تور کیش

  دستگاه بسته بندی

  تشریفات

  دانلود آهنگ جدید

  خرید بازی

  فروش دوربین مداربسته

  ترخیص کالا از گمرک

  شرکت حفاظتی و مراقبتی

  *real*
 • بک لينک بک لينک